I det tysta pågår i Estland en process där 92 anhöriga och överlevande kräver en ny utredning och nya dykningar vid M/S Estonias vrak.

Detta händer parallellt med ansvarsprocessen i Nanterre, Paris som uppmärksammades av världspressen.

Domen som föll den 19 juli 2019 i Nanterre, till de anhörigas och överlevandes nackdel och har fått förlängd överklagandetid från en till tre månader.

Fortfarande är ingen ansvarig för katastrofen och utredningen som gjorts är bristfällig.

Sedan ”haverikommissionen” (JAIC) lämnade sin slutrapport om vad som förorsakade förlisningen har den kritiserats hårt.

Endast sanningen om hur och varför fartyget förliste och hur ansvaret för detta fördelas kan bringa ”Estoniafrågan” till ett definitivt och värdigt slut skriver SEA – Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga på sin hemsida.

I maj 2019 sändes en dokumentär i Estland som finns utlagd på SEA;s hemsida. Videon är textad både på svenska och engelska.

SEA har mycket annat intressant på sin hemsida. http://www.seainfo.se/