Den 2 juni 2021 tog jag mig till polisstationen i Älmhult för att anmäla mord eller dråp på min make.

Gick sådär som jag tidigare berättat. 138. Kan man anmäla ett över 26 år gammalt mord eller dråp?

En vecka senare damp mina handlingar från polisen ner i brevlådan tillsammans med en blankett som jag skulle fylla i och vidarebefordra till Åklagarmyndigheten i Stockholm.

Kändes lite olustigt att skicka dessa handlingar med PostNord och bestämde mig för att sända dem med spårning.

Då dök det passande nog upp ett mail i min mailbox med Kammaråklagare Karolina Wieslander mailadress och jag skickade mina handlingar den vägen istället.

Samma dag hade jag följande svar:

Med min anmälan bifogade jag en begäran om överprövning av Tomas Lindstrands tidigare åklagarbeslut att lägga ner förundersökningen 1998 (m a o att förundersökningen ska öppnas igen nu när nya bevis framkommit).

Jag måste erkänna att det var verkligen inte muntert att behöva göra anmälan men jag upplever oviljan att ta beslut från Kammaråklagare Karolina Wieslanders sida som ett sätt att förhala processen som startat.

Endast den som är berörd, det vill säga den som utsatts för brottet kan normalt begära överprövning och vad jag vet så är vi ett par stycken som redan gjort det.

Ju fler vi är desto större är möjligheten att eventuellt brott utreds. Det är polisen som utreder om brott föreligger och åklagarmyndigheten är en del i den rättskedjan.

Statens Haverikommissions uppgift är att undersöka olyckor i syfte att bl a säkerheten ska förbättras. SHK hanterar inte frågor om skuld eller ansvar.

Här kommer min anmälan.

Det som jag (vi) bland annat har anmält är det som åklagare Tomas Lindstrand i sin nerlagda förundersökning hänvisar till ”fantasier och rykten som var oprecisa och omöjliga att utreda” som nu har visat sig, funnits där hela tiden.

M/S Estonia har minst ett stort hål i skrovet!

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/aklagarens-beslut-om-estonia-drojer

M/S Estonia med öppet bogvisir och kammaråklagare Karolina Wieslander.