Haverikommissionen (SHK) kom med ett pressmeddelande idag där de skriver att undersökningar av M/S Estonia kommer att ske i flera steg med början sommaren 2021.

Pressmeddelande 19 maj 2021

Igår den 18 maj 2021 gick ett mail ut till anhörigföreningarna och de överlevande som lyder enligt följande:

Från: Jonas Bäckstrand <jonas.backstrand@havkom.se>

Skickat: Tisdag, 18 maj 2021 4:59:46 PM

Ämne: Uppdatering om arbetet med en preliminär bedömning av hålen i ESTONIA

Det arbete som haverikommissionerna i Estland, Finland och Sverige – ledda av flaggstaten Estland –bedriver beträffande de nya uppgifterna om M/S Estonia fortgår.

I Sverige har haverikommissionen intervjuat över hälften av de överlevande som accepterat att bli intervjuade. Ytterligare intervjuer kommer att bokas in när det bedöms möjligt bl.a. med hänsyn till pandemin.

Efter begäran av haverikommissionerna har åtgärder vidtagits i såväl Sverige som Finland för att ändra de nationella lagstiftningar som förhindrar dykningar på platsen. Ambitionen är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021 men det beror på hur frågorna hanteras i respektive lands riksdag.

Regeringarna i Estland och Sverige har allokerat pengar för att finansiera undervattensundersökningar. Sådana undersökningar är dyra och kan inte genomföras inom ramen för de berörda myndigheternas ordinarie budgetar.

De tre ländernas utredningsmyndigheter har påbörjat ett omfattande undersöknings- och planeringsarbete för att genomföra undervattensaktiviteter. I detta ingår bl.a. ett stort antal kontakter med myndigheter och andra organisationer med specialistkunskap. Av de moment som planeras kan särskilt nämnas omfattande bottenundersökningar, detaljerad översyn av skrovets undervattensdel med hjälp av fotogrammetri, samt 3D-skanning av bogvisiret. En närmare undersökning av hålen är också planerad.

Avsikten är att under sommaren 2021 (juli) genomföra en förstudie vid olycksplatsen. Den kommer främst att inriktas på att undersöka bottenförhållandena och vara en förberedelse för senare detaljundersökningar. De övertäckningsarbeten som påbörjades på 1990-talet medförde att stora mängder sand spreds ut runt fartyget. Vidare användes geotextil för att förstärka sjöbotten. Dessutom är det känt att det har förekommit skred på botten som har flyttat på en del bottenmaterial. För att kunna bedöma hur dessa förutsättningar påverkar t.ex. kommande fotograferingar av fartyget behöver därför fartygets läge och bottenförhållandena först undersökas.

I denna del av undersökningen samarbetar haverikommissionen med experter på mark- och bottenförhållanden från Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Stockholms universitet. Ett forskningsfartyg från Stockholms universitet, Electra af Askö, kommer att genomföra själva undersökningen medan en estnisk isbrytare, EVA 316, kommer att användas som ledningsfartyg.

Med utgångspunkt i de resultat som förstudien ger kommer en upphandling att genomföras av en större undervattensoperation som bl.a. innefattar att kameror ska användas för att med en teknik som kallas fotogrammetri dokumentera fartyget på ett sådant sätt att en tredimensionell bild med hög upplösning skapas. Det är just nu sannolikt att denna större undersökning kan ske under våren 2022.

Har du frågor, så kontakta gärna någon av oss

Jonas Bäckstrand, ordförande, jonas.backstrand@havkom.setel: 08-508 862 82

Jörgen Zachau, utredningsledare, jorgen.zachau@havkom.setel: 08-508 862 13

Daniel Söderman, utredare, daniel.soderman@havkom.setel: 08-508 862 34

Björn Ramstedt, utredarebjorn.ramstedt@havkom.setel: 08-508 862 14

Eva-Maria Olsson, administratör, eva-maria.olsson@havkom.setel: 08 508 862 20

Vänligen

Jonas Bäckstrand

Jonas Bäckstrand | Stf. Generaldirektör, Utredningsordförande SHK | Deputy Director General, Chair of Safety Investigations SHK

Postadress / Postal address: P.O. Box 6014, SE-102 31 STOCKHOLM, Sweden

Besökare/ Visitors: Sveavägen 151, 6th floor, STOCKHOLM, Sweden

Telefon/ Phone: +46 8 508 862 82

Nu står vårt hopp till att berörda myndigheter och deras anställda utför det arbete som de är ditsatta för och att de har ambition att komma så nära sanningen som är möjligt samt redovisar den korrekt.

Det har lovats full transparens men idag när vi inte ens kan lita på Dagens Eko* eller på de 10 tyngsta journalisterna i Sverige som kallar Henrik Evertsson dokumentär för konspirationsteorier 93. Dagens Gästinlägg! så känns det lika fjärran som den grav de anhöriga aldrig fått möjlighet att besöka.

Annons