Urban har avvaktat något med sin uppdatering och har meddelat att internetuppkoppling ombord är superkass. Därför avvaktar han med bilder just nu för att få med det när bättre kapacitet blir tillgängligt. Om inte annat när han åter är iland beräknat den 27/28:e maj.

Han har tidigare nämnt att de var på plats vid m/s Estonias förlisningsplats måndagen den 23 maj runt kl 08 svensk tid.

Arbetsinsats med att laserskanna påbörjades, runt 12-tiden på tisdagen.

Första omgången var mer en test av teknik och att starta upp med delar av det som planeras totalt för hela uppdraget.

Ett problem uppstod lite senare på eftermiddagen, ROV-enhet behövdes bytas ut och det i sin tur tog rätt stor tid då kablage mm skall säkerställas så att full funktionalitet kan garanteras innan den andra ROV:en gick i sjön. 

Idag kom hans andra rapport som lyder enligt följande:

Hej alla,

Uppdaterad info torsdag 26 maj. Det avbrott i arbetet som jag meddelade i föregående mail handlade om problem med ROV #1 inkl laserenhet för skanning. Arbetet igång igen först igår onsdag vid midnatt till torsdag med reservenhet ROV #2 samt laserskanningsutrustning. Nu rullar arbetet på för fullt, dygnet runt, med att skanna av m/s Estonia valda och prioriterade delar.

Bifogar en bild så ni får en liten känsla av hur skanningen går till. Slutprodukten kommer efter bearbetningsprocess bli en 3D modell i detalj på skrovets skannade delar.

Såhär ser uppdraget ut angivet i Task 1,2 & Optional 3 samt Reserve.

Task #1: Skanna av hela skrovet för till akter övergripande

Task #2.1: Område vid bog/för inkl allt runt öppning till bildäck.

Task #2.2: Område styrbord sida skrov i anslutning till de två upptäckta hålen, sprickor samt övrigt detaljer i området skrov ned mot botten, valgraven.

Task #2.3: Akter i huvudsak babord hörn samt område runt hörn och däcksida längs däcksplan 6. Detaljer och områden som påverkats av fartygets impact, nedslag mot botten.

Task #3: Optional. Gå in på bildäck och laserskanna detaljer och det som görs möjligt och tillgängligt

Task #4: Reserve, utrymme för att gå in och fokusera på detaljer av särskilt intressen kopplat till upptäckter i arbetet denna expedition.

Task #1 & 2 är skallkrav. Task #3 & 4 genomförs där utrymme finns inom kontraktstiden. Insikter och lärdomar från denna expedition tas med till nästa, med start redan den 6 juni och teknik: Fotogrammetri.

Under dagen torsdag har delar av Task #2.2 genomförts såhär långt. Då ROV för denna expedition är rätt stor, ca 2mx1,3m ”SubAtlantic Commanche” så har det varit svårt att komma ned i den vallgrav som skapats av att fartyget glidit iväg något. Manöverarmar på ROV har ändock använts så en bit ned har man försökt komma. Sikt extra dålig just i anslutning till djup och område vid vallgrav. Oklart just nu hur mycket man lyckats få med i avseende område kring de två upptäckta hålen, sprickorna mm och skrov ned i/mot vallgrav (styrbord under bildäck).

Det är först när ROV kommer upp senare idag/natt. Då lagringsdata är nära full på lagringsdisk, som data kan tankas av och påbörjas med analys ombord. Jag får återkomma med återkoppling till er när jag har mer info om hur det har gått, vilka områden som täckts och hur kvaliteten är i materialet. De uttrycker att allt flyter på ok avseende laserskanningen, så jag utgår ifrån att materialet också kommer vara i god kvalitet – Men jag återkommer så fort jag vet…

Om projektet i stort:

– Det gör att till kommande expedition med Ocean Discovery, med start 6 juni, då är förhoppningar och egentligen kraven som jag ser att komma åt bättre med klart mindre ROV´n som de har. De har, utgår jag ifrån, även manövreringsarmar för att komma åt extra bra, så låt oss utgå ifrån att vi får med och kommer åt mer info och detaljer då avseende dessa så viktiga delar.

Just nu fortgår arbetet med att skanna Task #2.1. De går sedan tillbaka till Task #2.2, samt Task #2.3 samt påbörjar i natt Task #1.

För info: Det är först i operatörscontainer på akterdäck som man har tillgång till all info och displayer på vad som löpande pågår. I vårt observatörsrum har vi mer begränsad insyn till vad som ses, främst till vad som kan ses genom 2 st uv-videokameror samt intern radiotrafik. Oavsett det är det stor öppenhet kring info/material och arbetet som sker i produktionscontainern. Det handlar mer om att de behöver arbeta ostört och i mörker. Som observatör får jag ligga på och tanka in info vid pauser och smarta tillfällen, lite då och då. Så sker såväl dagtid som mitt i natten 😊

Men jag jobbar på och avser att komma med mer matnyttig info till er inom senast morgondag fredag. Det är först då det går att få en bättre överblick på vad som är gjorts till dess, samt vad som planeras för den avslutande fasen av uppdraget.

Om internetuppkopplingen kunde varit någorlunda, då kunde jag även laddat upp alt länkat lite korta videosnuttar samt fler bilder. Nu är det inte så. Jag ser oavsett till att ladda upp mer material + länkar när vi är i hamn.

En bra länk för er att ha koll på: www.estonia1994.ee Där laddar OJK, Estniska Haverikommissionen löpande upp material och info. De har med fotograf ombord samt är angelägna om att snabbt publicera material. Så kolla in den…

Jag kommer även i kommande mail ge lite övriga tankar jag har och tar med mig kopplat till de samtal vi har ombord. Sådant som kan vara av värde i utredningsarbetet i stort.

Igen, återkom gärna med tankar och funderingar…

Vi hörs vidare…

/Urban Lambertson

Mail: urban@u-lab.se

Mobil: 070-5397790

Okänd man till vänster sedan Jörgen Zachau, Urban Lambertson och Rene Arikas till höger.
Annons